Tornedalsloppet 2023

Tornedalsloppskommittén inbjuder er härmed till  2023 års Tornedalslopp på skidor.
Lördagen den 25 mars 2023 i klassisk stil. Det 54:e Tornedalsloppet.

Klasser

45 km

H21, D 21, HD Motion
Start från Svanstein kl. 10.30.
OBSERVERA att starten  går från Idrottsplatsen i Svanstein.

23 km

H17-20, D17-20, HD Motion

Start från Vanhaniemi kl. 10.30

11,5 km

HD Motion
Start från Kuivakangas kl 10.30

Information

Stafettlag

5 sträckor, växling vid 8km (första vätskekontrollen), 17 km (Polcirkelpriset), 22km (Vanhaniemi) och 34km (Kuivakangas)

Vätskekontroller

Vid 8, 17, 22, 29 , 33,5 och 40 km samt vid målet.

Tävlingsexp.

Svansteins Skidstuga 08.00 – 10.00. Till startande från Vanhaniemi och Kuivakangas delas nummerlapparna ut på startplatserna kl. 09.30 – 10.30. Fredag är tävlingsexpeditionen öppen 18-20 på Idrottspaviljongen vid målet i Övertorneå. Där går det bra att hämta nummerlappar och göra efteranmälningar. OBS. Endast kontanter eller swish!

Klädtransport 

Överdragskläder transporteras till målet.

Bussning

Till start i Svanstein och Vanhaniemi arrangeras för dem som så önskar. Anmäl behov i samband med  anmälan. Bussarna avgår från målet kl 8.30 till Svanstein och 9.30 till Vanhaniemi.

Dusch

Vid IP i Övertorneå (målet)

Anmälan

Arrangören tillhanda senast 21 mars  2022 under adress; Övertorneå Korpen, Idrottspaviljongen 1, 957 32 Övertorneå. Eller e-post info@tornedalsloppet.se

Glöm inte att ange sträcka, klass (tävling eller motion) och klubbtillhörighet vid anmälan. Oavsett klass är alla resultat på 45km seedningsgrundande till Vasaloppet nästa år.

Efteranmälan: Går att göra fram till kl 10 på lördag

OBSERVERA att du om din anmälningsavgift kommit in innan torsdag 23 mars räknas det som ordinarie anmälan och det går så mycket fortare att få nummerlappen vid uthämtning. (Snabbare kö!)

Avgifter

Från Svanstein och Vanhaniemi 400 kr.   Från 23 mars tillkommer även efteranmälningsavgift så anmäl gärna innan dess . Från Kuivakangas 100 kr. Stafettlag 500kr. Inbetalas på bg 5801-5413 eller via swish – 123 617 1649. Efteranmälan mot 100 kr i tillägg för startande från Svanstein och Vanhaniemi, 50kr för startande från Kuivakangas 100kr för stafettlag.

Upplysningar

070-634 35 27 (Rune Westerberg), 070-693 72 71 (Henry Barsk)

Tävlingsregler

Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller. Deltagare, ledare och funktionärer deltar/närvarar på egen risk. Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 100kr.

Priser

Priser till de bästa i tävlingsklass. Övriga priser lottas ut bland alla deltagare. Medaljer till samtliga som fullföljer loppet. Vandringspris i dam- herr- och stafettklassen. Spurtpris till den herre respektive dam som först passerar polcirkelkontrollen.  Snabbaste herre och dam i mål premieras vardera med 5000 kr dessutom ett 2:a pris på 2000 kr och ett 3:e pris på 1 000 kr.

All prisutdelning vid målet strax efter målgång.

Bansträckning OBS!

Bansträckningen har en del förändringar, på grund av snöläge och diverse andra omständigheter har vi tvingats till en del ändringar:
Starten sker på Idrottsplatsen i Svanstein, dvs inne i Svanstein by och inte vid skidanläggningen i Pullinki.
Sista delen av banan, från Kuivakangas till målet har också behövt läggas om. Det innebär att spåret går längs skoterleden från Kuivakangas till Särkijärvi och betyder att de fruktade stigningarna från Kuivajärvi, bla Ollebacken utgår. Sista vätskekontrollen hamnar vid Särkijärvi, ca 3,5km från målet.